KalendarzZestawy podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym 2020/2021

Zestawy podręczników obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021, które zapewnia szkoła.

 

Klasa I

Elementarz odkrywców – (podręcznik zintegrowany cz. 1 – 4, podręcznik do matematyki  cz. 1 – 2) ; (ćwiczenia zintegrowane cz. 1 – 4, ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 2, zeszyt ćwiczeń do kaligrafii i zeszyt ćwiczeń do  kaligrafii matematycznej) – ( Nowa Era )

Język angielski – English Quest 1 – podr. + zeszyt ćwiczeń – (Macmillan)               

 

Klasa II

Elementarz odkrywców – (podręcznik zintegrowany cz. 1 – 4, podręcznik do matematyki  cz. 1 – 2) ; (ćwiczenia zintegrowane cz. 1 – 4, ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 2) – ( Nowa Era )

Język angielski– English Quest 2 – podr. + zeszyt ćwiczeń – (Macmillan)               

 

Klasa III

Elementarz odkrywców (podręcznik zintegrowany cz. 1 – 4, podręcznik do matematyki cz. 1 – 2) ; (ćwiczenia zintegrowane cz. 1 – 4, ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 2, Muzyka, Informatyka– wydaw. Nowa Era

Język angielski - English Quest 3 – podr. + zeszyt ćwiczeń – (Macmillan)  
 

Klasa IV

 1.  J. polski –  „Między nami ”  - podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja A (GWO)
 2.  Historia –  „Wczoraj i dziś”  - podręcznik ( Nowa Era)
 3.  Matematyka – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska „Matematyka z kluczem” cz. 1 i 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń  ( Nowa Era)
 4.  Przyroda –  „Tajemnice przyrody” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Nowa Era)
 5.  Informatyka  –  „Teraz Bajty” - podręcznik ( MIGRA)
 6.  Plastyka –  „Do dzieła” - podręcznik ( Nowa Era )
 7.  Technika -  „Jak to działa”  - podręcznik ( Nowa Era)
 8.  J. angielski –  “ English Class A1” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Pearson)
 9.  Religia – K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik  (Jedność)

 

Klasa V

 1.  J. polski –  Między nami ”  - podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja A (GWO)
 2.  Historia –  „Wczoraj i dziś” – podręcznik  ( Nowa Era)
 3.  Matematyka – „Matematyka z kluczem” cz. 1 i 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Nowa Era)
 4.  Biologia –  „Puls życia” podręcznik + zeszyt ćwiczeń  ( Nowa Era)
 5.  Geografia – Planeta Nowa – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)
 6.  Informatyka –  „Teraz bajty” - podręcznik ( Migra)
 7.  Plastyka – „Do dzieła” - podręcznik ( Nowa Era)
 8.  Muzyka –  „ Lekcja muzyki” - podręcznik ( Nowa Era)
 9.  Technika - „Jak to działa”  - podręcznik (Nowa Era)
 10.  J. angielski –  “English Class A1+” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Pearson)
 11.  Religia – K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Spotkania uBOGAcające”  - podręcznik  (Jedność

Klasa VI

 1. J. Polski - Między nami – podr. + ćwicz. – Wydaw. GWO
 2. Matematyka - Matematyka z kluczem cz. 1 i 2 podr. + ćwiczenia – Nowa Era
 3. Historia - Wczoraj i dziś – podr. – Nowa Era
 4. Biologia – Puls życia – podr. + ćwicz. – Nowa Era
 5. Geografia – Planeta Nowa – podr. + ćwiczenia
 6. Informatyka - Teraz Bajty – podr. – Wydaw. Migra
 7. Muzyka - Lekcja muzyki – podr. – Nowa Era
 8. Plastyka - Do dzieła – podr. – Nowa Era
 9. Technika – Jak to działa ? – podr. – Nowa Era
 10. J. angielski - English Class A2+ podr. + zeszyt ćwiczeń - Wydaw. Pearson

Klasa VII

 1.  J. polski –  „Między nami”  -  podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja A ( GWO)
 2.  Historia –  „Wczoraj i dziś” – podręcznik  (Nowa Era)
 3.  Biologia – „Puls życia” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)
 4.  Geografia – Planeta Nowa – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)
 5.  Matematyka – „Matematyka z kluczem” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Nowa Era)
 6.  Fizyka – To jest fizyka –  podręcznik + zbiór zadań   ( Nowa Era)
 7.  Chemia – Chemia Nowej Ery – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)
 8.  Informatyka  – „Teraz Bajty”  - podręcznik  (MIGRA)
 9.  Plastyka –  „Do dzieła”  - podręcznik (Nowa Era)
 10.  Muzyka – „Lekcja muzyki" podręcznik ( Nowa Era)
 11.  J. francuski  –  „Amis et compagnie 1” – podręcznik + ćwiczenia ( Cle International)
 12.  J. angielski – Gold Experience B1+ (Pearson) – kl. 7a, 7b 
   - English Class A2+ – pozostałe klasy
 13. J. hiszpański – Explora A1 (Draco)

 

 Klasa VIII

 1.  J. polski –  Repetytorium ósmoklasisty (Nowa Era)
 2.  Historia –  „Wczoraj i dziś” – podręcznik  (Nowa Era)
 3.  Biologia – „Puls życia” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)
 4.  Geografia – Planeta Nowa – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)
 5.  Matematyka – „Matematyka z kluczem” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Nowa Era)
 6.  Fizyka – To jest fizyka –  podręcznik + zbiór zadań   ( Nowa Era)
 7. Chemia – Chemia Nowej Ery – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)
 8.  Informatyka  – „Teraz Bajty”  - podręcznik  (MIGRA)
 9.  Plastyka –  „Do dzieła”  - podręcznik (Nowa Era)
 10.  J. francuski  –  „Amis et compagnie 1” – podręcznik + ćwicz.( Cle International) – kontynuacja z kl.7
 11.  J. angielski – Gold Experience B1+ - kontynuacja z kl. 7
 12.  J. hiszpański – Explora A1 – kontynuacja z kl. 7
 13.  Edukacja dla bezpieczeństwa – Żyję i działam bezpiecznie – podręcznik (Nowa Era)
 14. Wiedza o społeczeństwie – Dziś i jutro – podręcznik (Nowa Era)

 

 

 

 

Współpracujemy z: