KalendarzWolontariat - informacje

W   roku szkolnym 2019/2020 w SP nr 1 wznowiło działalność  Szkolne Koło Wolontariatu.

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

 

Jan Paweł II

 

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy pozytywnej postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

 

Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu.

 

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

We wrześniu, na pierwszym organizacyjnym zebranie odbył się nabór wolontariuszy oraz  ustalono harmonogram  działań  na rok szkolny 2019/2020.  

Do Szkolnego Koła Wolontariatu w naszej szkole zapisało się 25 uczniów pełnych pasji i zaangażowania, którzy cechują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

 

Współpracujemy z: