KalendarzWolontariat - harmonogram

HARMONOGRAM PRACY WOLONTARIATU

MIESIĄC

DZIAŁANIA

Wrzesień

 • Wykonanie i rozwieszenie plakatów ogłaszających nabór wolontariuszy
 • Spotkanie organizacyjne z chętnymi uczniami i zapoznanie ich z ideą wolontariatu
 • Zapoznanie  z zasadami działania wolontariatu
 • Analiza potrzeb na terenie szkoły
 • Stworzenie planu pracy
 • Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły (gazetka ścienna, strona internetowa szkoły)
 • Opieka nad uczniami klas pierwszych

Październik

 • Wykonanie laurki dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Miesiąc dobroci dla zwierząt – akcja „Pełna miska dla schroniska”
 • Ogłoszenie konkursu na logo Koła Wolontariatu Szkolnego
 • Szkolne poletko żonkilowe –  w ramach współpracy  z chorzowskim Hospicjum

Listopad

 •  „Pamiętamy o tych, którzy odeszli” – odwiedzanie grobów
 • Organizacja obchodów Dnia Życzliwości i Pozdrowień
 • Organizacja  Dnia Patrona i Praw Dziecka
 • Organizacja Andrzejek (wróżby, konkursy)

Grudzień

 • Dzień Wolontariusza  - prelekcje dla uczniów
 • Pomagamy potrzebującym  -  akcja „Świąteczna paczka”
 • Bożonarodzeniowa kartka z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły

Styczeń

 • Akcja „Kartka dla Seniora” z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Podsumowanie i analiza działań  I półrocze
 • Szkolny dzień „Pól Nadziei” – działania promujące ideę pomocy charytatywnej.  Żonkilowa kwesta w szkole na rzecz Hospicjum                                    w Chorzowie

Luty

 • Organizacja zajęć w ramach Dnia Otwartego dla Przedszkoli
 • Bal Przebierańców dla klas młodszych – dekoracja sali, opieka w czasie balu, porządkowanie sali

Marzec

 • Akcja : Wielkanocna kartka i żonkilowe upominki dla seniora

Kwiecień

 • Wielkanocna kartka z  życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły

Maj

 • Akcja „Upominek dla dziecka” – zbiórka książek, gier, zabawek dla dzieci   chorych

Czerwiec

 • Organizacja obchodów Dnia Dziecka, Dnia Samorządności i Koleżeństwa
 • Zorganizowanie Gali Wolontariatu Szkolnego (wręczenie dyplomów wszystkim wolontariuszom)
 • Podsumowanie rocznej pracy

 

 

Cały rok:

 • Spotkania –monitorowanie działań i wsparcie wolontariuszy
 • Współpraca z HOSPICJUM w Chorzowie – włączenie się   w  XIII Kampanię  „Pola Nadziei”
 • Akcja nakrętki, baterie
 • Zbiórka karmy dla zwierząt
 • Pogotowie lekcyjne  - pomoc koleżeńska w nauce
 • Dyżury na przerwach – gry i zabawy z uczniami klas 1 – 3

 

 

Zaplanowano również cykliczne terminy zebrań  SKW, w celu omówienia comiesięcznych działań na terenie środowiska szkolnego i lokalnego.

 

 

 

 

Współpracujemy z: