KalendarzTygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2020/2021

TYGODNIOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021
 

 • DZIEŃ

  TYGODNIA

  RODZAJ ZAJĘĆ

   

  ZAJĘCIA

  UMYSŁOWE

  ZAJĘCIA

  PLASTYCZNO -

  TECHNICZNE

  GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

  ZAJĘCIA

  UMUZYKALNIAJĄCE

  PONIEDZIAŁEK

  Podróż dookoła świata- zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu muzyki, historii, sztuki, kultury wybranych państw.

  Pomoc w odrabianiu zadań.

  Zajęcia manualne.

  Warsztaty plastyczno-techniczne.

   

  Zabawy integracyjne i relaksacyjne.

  Zajęcia ruchowe w terenie.

  Zabawy dydaktyczne.

  8.00-8.45 kółko muzyczne

  8.55-9.55 zajęcia muzyczne

  12.45 -13.45 zajęcia muzyczne

  WTOREK

  Pomoc w odrabianiu zadań.

  Konkursy, quizy, rebusy.

  8.45-8.55 zaj.twórcze.

  Zajęcia plastyczno-techniczne.

   

  Zajęcia integracyjne

  Zabawy ćwiczące sprawność ruchową i koordynację.

  Zabawy muzyczno- ruchowe.

  Zabawy z chustą Klanzy.

   

  ŚRODA

  10.45-11.30 kodowanie

  Gry edukacyjne. CPCD.

  Pomoc w odrabianiu zadań

  9.45-10.45 kółko szycia

  Papieroplastyka.

  Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

  Zajęcia wychowawcze.

   

  Zabawy ruchowe przy muzyce, relaksacja.

  CZWARTEK

  Pomoc w odrabianiu zadań

  Zajęcia rozwijające myślenie logiczne.

  9.45-10.45 Kółko szycia.

  Zabawy ćwiczące zdolności manualne.

  Gry świetlicowe.

  Gry dydaktyczne.

  Zabawy ruchowe w terenie.

  8.00-8.45 ciekawostki muzyczne.

  12.45-13.45 zespół wokalny

  PIĄTEK

  8.00-8.45 kółko scrabble

  Pomoc w odrabianiu zadań.

  Zajęcia czytelnicze CPCD.

  Zabawy ćwiczące spostrzegawczość, myślenie logiczne.

   

  Zajęcia plastyczno-techniczne.

  Gry świetlicowe.

  Gry i zabawy ruchowe.

  Pląsy i zabawy muzyczne.

  Zabawy z chustą Klanzy.

   

   

 

 

 

 

 

Współpracujemy z: