KalendarzSzkolny Kodeks TIK

 

  1. Szanujemy sprzęt, z którego korzystamy.
  2. Ze sprzętu komputerowego w miarę możliwości korzystamy na różnych przedmiotach.
  3. Nauczyciele proponują nam korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów – programów, stron, filmów itp. – ułatwiających uczenie się.
  4. Kontakty uczniów z nauczycielami za pośrednictwem mediów elektronicznych, odbywają się za zgodą stron i na wspólnie określonych zasadach.
  5. Z własnego sprzętu elektronicznego korzystamy w szkole na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
  6. Z informacji w Internecie korzystamy w sposób mądry i krytyczny:

- sprawdzamy wiarygodność stron i rzetelność informacji.
- korzystamy ze sprawdzonych i różnorodnych źródeł informacji .

  1. Nie naruszamy praw autorskich. 
  2. Przestrzegamy Netykiety, czyli zasad dobrego zachowania się w Internecie:

- dbamy o przekazywanie prawdziwych informacji,

- respektujemy zasady ortograficzne, interpunkcyjne i stylistyczne,

-nie rozsyłamy spamu,
- unikamy udziału w dyskusjach, które szerzą nienawiść, nietolerancję i dyskryminację.

  1. Z sieci korzystamy w sposób bezpieczny:

- używamy programów antywirusowych,

- nie otwieramy poczty niewiadomego pochodzenia,

- nie podajemy danych osobowych, loginów i haseł,

- nie umawiamy się z osobami poznanymi w sieci bez zgody rodziców,

- nie wchodzimy na niedozwolone strony internetowe,

- jesteśmy odpowiedzialni za informacje, które publikujemy,

- dbamy o swoją prywatność i szanujemy prywatność innych osób w sieci,

- nie zastraszamy, nie obrażamy, nie poniżamy i nie ośmieszamy nikogo w sieci,

- nie robimy innym zdjęć oraz nie nagrywamy innych osób bez ich wiedzy i zgody,

- nie publikujemy w Internecie oraz nie rozsyłamy telefonem zdjęć, filmów i tekstów naruszających godność i dobro innych osób,

- reagujemy na wszelkie przejawy cyberprzemocy w stosunku do siebie i innych,

- jeżeli staniemy się ofiarą cyberprzemocy, zgłaszamy ten fakt osobom dorosłym (nauczyciel, pedagog, rodzice) lub instytucjom, które mogą udzielić pomocy (szkoła, policja helpline.org.pl),

- pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.

 

Współpracujemy z: