KalendarzRada Samorządu

Rada  Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Emilia Bara kl. 8a

Z-ca Małgorzata Cichy kl. 7b

Sekretarz Natalia Czyż kl. 7b 

Łącznicy między klasami 1-3 a 4-8 Katarzyna Blachnik kl.6d oraz Piotr Czaja kl.6d 

Redagowanie FB - Aleksandra Halat kl.7a 

 

 

Współpracujemy z: