KalendarzProjekty eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 

Rok 2020/2021

____________________________________

 

W grudniu dzieci uczestniczące w projekcie Power Brain English wraz z uczniami z krajów partnerskich projektu, przygotowały ulubioną piosenkę pt.”Santa is his name”. Efekty pracy można zobaczyć pod linkiem:

https://youtu.be/dE0kQLBPtDM

 

Uczniowie w klasach młodszych systematycznie uczestniczą też w spotkaniach online z rówieśnikami z krajów partnerskich. Klasa 1c w lutym wzięła udział w lekcji z dziećmi ze szkoły z Hiszpanii. Podczas zajęć pytaliśmy o nasze ulubione potrawy.

https://youtu.be/c0ZAbHTD0XA

 

Wraz z rówieśnikami ze szkoły z Hiszpanii przygotowaliśmy również film o ulubionych potrawach.

https://youtu.be/hsYBDHXzvXQ

 

Uczniowie z klasy 1b mieli zaś okazję spotkać się, podczas lekcji języka angielskiego, ze starszymi kolegami ze szkoły położonej w Tajlandii. To efekt dołączenia do międzynarodowego projektu „Nice to e-meet you!”. Tematem zajęć były posiłki w naszych krajach. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o kuchni tajskiej, opowiadaliśmy o polskich tradycyjnych potrawach i pytaliśmy o ulubione jedzenie naszych nowych przyjaciół.

 

https://youtu.be/L9dZ1xNQ8ME

 

Uczniowie z klasy 2a uczestniczyli w lutym w ramach tego projektu w lekcji z dziećmi z Indonezji, Rosji i Malezji. Tematem zajęć była kultura, jedzenie, turystyka Indonezji. Podczas lekcji porównywaliśmy i opowiadaliśmy też o tym, co mamy wspólnego z tym krajem, co lubimy jeść, jaką mamy pogodę, ale również słuchaliśmy opowiadania uczniów z Rosji i Malezji. Projekt eTwinning pt. Power Brain English umożliwił z kolei udział klasy 2a w lekcji z uczniami ze szkoły z Grecji. Podczas zajęć dzieci zadawały sobie zagadki o zwierzątkach, zgodnie z obecnie realizowanym tematem na lekcjach. Relacja z obu zajęć znajduje się pod linkiem:

 

https://youtu.be/cPTlfKef3sw

 

Klasa 2b także miała okazję w lutym wziąć udział w lekcji z uczniami z Nafpaktos z Grecji. Podczas zajęć odgadywaliśmy rebusy o zwierzętach.

Klasa 3b w ramach projektu „Nice to e-meet you” brała udział w lekcji z uczniami z Wietnamu. Dzieci przedstawiły się, pytały o swoje upodobania, prezentowaliśmy też informacje o Polsce.

 

Klasy pierwsze biorą udział w zajęciach czytania globalnego po angielsku. Uczniowie klasy 1b (Jan Gwoździk i Karolina Chachulska) zajęli 2 miejsce w konkursie organizowanym przez autora tego kursu p.Annę Wieczorek pt. „Start yor day with a book”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i nagrody –książeczki pt. „The funny snowman”.

 

 

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich biorą udział w projekcie eTwinning pt. „Power Brain English”. Celem projektu jest rozszerzanie słownictwa z języka angielskiego z uwzględnieniem stylów uczenia się, zastosowaniem technik multisensorycznych oraz kinezjologii edukacyjnej.

Ważnym elementem zajęć będą również lekcje kulturowe. W tym roku naszymi szkołami partnerskimi są szkoły z Albanii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Turcji, Jordanii, Rumunii, Ukrainy i Włoch.

 

 

Uczniowie klas 6 a i 6 b biorą udział w projekcie “ It’s my style”.

Celem projektu jest określenie stylu uczenia się i zastosowanie odpowiednich technik oraz metod uczenia się. Projekt zakłada wykorzystanie różnych gier edukacyjnych, które mogą wpłynąć na jakość zapamiętywania słownictwa. Uczniowie będą współpracować z uczniami z innych krajów i rozwijać umiejętności komunikacyjne.

 

Klasy szóste biorą również udział w projekcie „Let’s get to know each other better” wraz z włoską szkołą. Uczniowie w ramach projektu wymieniają się prezentacjami dotyczącymi wiadomości kulturowych oraz prezentują swój region. W planach jest również spotkanie online, w trakcie którego będziemy mogli lepiej się poznać oraz zaśpiewać swoje ulubione piosenki.

 

Relacja z działań projektu „Power Brain English”

w klasach młodszych.

 

We wrześniu i w październiku dzieci przygotowywały logo projektu, przestawiały się , opisywały swoje miasto, szkołę i kraj dla rówieśników ze szkół partnerskich projektu. Uczniowie klas pierwszych brali także udział w spotkaniach online z dziećmi ze szkoły z Gran Canarii. Spotkania można obejrzeć pod linkami:

https://youtu.be/lvMkkzjzQcs

https://youtu.be/nAP8hJYnqPk

 

 

Uczniowie klas pierwszych podczas zajęć dodatkowych uczą się również czytać globalnie w języku angielskim . Wraz z rówieśnikami ze szkoły z hiszpańskiej Katalonii przygotowaliśmy filmik, na którym prezentujemy efekty stosowania metody Domana na naszych lekcjach:

 

https://youtu.be/ytugqcD3_CQ

 

W październiku uczniowie z klasy 2b brali udział w online ze szkołą z Grecji. Film z lekcji znajduje się pod linkiem:

 

https://youtu.be/Q37M6tH88cM

 

Podczas zajęć dzieci przedstawiły się, opowiedziały o upodobaniach. Uczyliśmy się również słów w języku szkoły partnerskiej, ze względu na obchodzony niedługo Europejski Dzień Języków.

W listopadzie w zajęciach online z rówieśnikami z Nafpaktos z Grecjii wzięła udział klasa 1 d:

https://youtu.be/_Zrw93OIsB4

 

Mimo zamknięcia szkół nadal kontynuujemy naszą przygodę z projektem eTwinning. Podczas zajęć online dwukrotnie odwiedzili nas uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły z Gran Canarii. Klasy 1a i 3b podczas zajęć zdalnych bawiły się z uczniami z Hiszpanii w kalambury, zabawy ruchowe oraz wspólnie śpiewaliśmy piosenki. Relacja ze spotkania z klasą 1 a znajduje się pod linkiem:

 

https://youtu.be/Q2iloTdMZ-Q

 

Klasa 3b:

 

Teraz wraz z partnerami z wszystkich krajów przygotowujemy piosenkę o Mikołaju. Niedługo kolejne relacje z działań.

 

 

W ubiegłym roku projekty „From shy to shine” i „Multisensory English” otrzymały Krajową Odznakę Jakości za co bardzo dziękujemy.

 

Rok 2019/2020

____________________________________

 

Mimo zamknięcia szkół nadal bierzemy udział w projektach eTwinning.

W marcu i kwietniu celem naszej pracy było zrozumienie uczuć, rozwinięcie empatii oraz nauka radzenia sobie ze złością i dokuczaniem. Część naszej pracy oraz działań ze szkół z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Grecji została zaprezentowana w kolejnej książeczce on line pt. Stop bullying.

 

https://joom.ag/OELC

 

Uczniowie klas drugich brały udział również w lekcji online z dziećmi z Turcji (Antalya), podczas których przedstawialiśmy się nowym uczniom i graliśmy w kalambury.

W ramach wymiany listów, na platformie Twinspace, zamieściliśmy listy do kolegów i koleżanek z krajów partnerskich. Dzieci ze starszych klas wymieniły się również adresami e-mail, aby mogły korespondować z wybraną osobą. W bieżącym miesiącu pracujemy nad radzeniem sobie w sytuacji pandemii oraz będziemy tworzyli Drzewo Życzliwości.

Nasza szkoła uzyskała również w marcu Odznakę Szkoły e Twinning.

 

 

_________________________________________

 

15 lat programu eTwinning

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqhf6NPHiQQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dbCbcOgaS_bbZkPu8OrSmNCioxGsGEjLZYh1WRPtjo8z_lxsuFmJqV24

______________________________________

Celem naszej pracy w grudniu i w styczniu był temat „Jak być dobrym przyjacielem”. W listach do szkół partnerskich opisywaliśmy swojego przyjaciela, nagrywaliśmy filmy oraz uczyliśmy się o tym, jakie cechy powinien mieć prawdziwy przyjaciel.

Uczniowie klasy 1a oraz klas drugich brały udział również w lekcjach online z dziećmi z dwóch szkół z Hiszpanii (Thessaloniki oraz Gran Canaria) oraz z Turcji (Antalya), podczas których wykonywaliśmy ćwiczenia i zabawy związane świętami Bożego Narodzenia oraz przedstawialiśmy się nowym uczniom.

W ramach wymiany wysłaliśmy kartki świąteczne i listy, w których opisywaliśmy swoje postanowienia noworoczne do szkół z Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Północnej Macedonii. My również otrzymaliśmy z tych krajów listy i kartki. Relacja z pracy z ostatnich dwóch miesięcy znajduje się w gazetce online pod tytułem „How to be a good friend” pod linkiem:

 

https://joom.ag/teme

______________________________________

Klasy drugie i trzecie na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego biorą udział w projekcie e Twinning „From shy to shine”.

W październiku i listopadzie celem naszej pracy było wzmacnianie poczucia własnej wartości, pokazanie ich mocnych stron i talentów. Wraz ze szkołami partnerskimi projektu wykonywaliśmy ćwiczenia językowe, prace plastyczne, śpiewaliśmy piosenki oraz dzieliliśmy się doświadczeniami , w jaki sposób rozwijać wiarę w siebie. Uczniowie klas drugich brały udział w lekcjach online z dziećmi z Hiszpanii, podczas których wykonywaliśmy ćwiczenia i zabawy związane z Halloween. Uczniowie klasy 2a mieli lekcję online z rówieśnikami z Grecji, podczas której opowiadały o swoich zainteresowaniach i mocnych stronach. Natomiast dzieci z klasy 1 a miały możliwość porozmawiać z uczniami z Hiszpanii. Dzieci przedstawiły się oraz zaśpiewały piosenkę.

 

Relacja z pracy z ostatnich dwóch miesięcy znajduje się  w gazetce online pod tytułem „Believe in yourself” pod linkiem:  

 

 https://joom.ag/uPEe

 

Anna Ciba

______________________________________

Projekty e-Twinning w roku szkolnym 2019/20

 

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich będą brali udział w nowych projektach:

Projekt w ramach projektu europejskiego e Twinning- współpraca z Włochami i Turcją podczas realizacji zajęć kółka dla klas pierwszych:

Multisensory English-Multisensoryczna nauka języka angielskiego.

Multisensoryczne (wielozmysłowe, polisensoryczne lub wielokanałowe) uczenie się pozwala angażować więcej niż jeden kanał sensoryczny w celu przetworzenia informacji nabywanych podczas nauki. Dzieci wykazują szczególną potrzebę eksplorowania otoczenia nie tylko za pomocą wzroku i słuchu, ale przede wszystkim dotyku, a nawet węchu i smaku.
Nauczanie przebiegające wielozmysłowo rozwija umiejętności: samodzielnego uczenia się, pracy w zespole, przezwyciężania trudności, planowania i organizowania pracy własnej bądź grupowej sprzyja lepszemu poznawaniu siebie, budowaniu więzi w grupie oraz jest przyjazne dla dzieci, które wykazują specyficzne trudności w uczeniu się.

Treści  z podręcznika języka angielskiego będą realizowane  z zastosowaniem technik multisensorycznych podczas zajęć kółka. Podczas zajęć będziemy współpracowali z innymi szkołami europejskimi, co zostanie zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

 

Projekt dla klas drugich i trzecich-„From shy to shine”-współpraca ze szkołami z Włoch,Grecji,Hiszpanii i Turcji.

Planowane zajęcia dotyczą rozwijania umiejętności komunikacji, asertywności, współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. Umiejętności te są niezbędne, aby prawidłowo rozwijać się i brać aktywnie udział w życiu szkolnym i pozaszkolnym. Dzieci będą wzmacniały słownictwo poznawane na lekcjach oraz je rozszerzały, prezentowały swoje umiejętności językowe podczas lekcji online, wymieniały się kartkami z uczniami z innych krajów oraz brały udział w międzynarodowym pokazie talentów.

 

W ubiegłym roku projekt „Write ,share and have fun” uzyskał Krajową Odznakę Jakości, za co dziękujemy.

 

Rok 2018/2019

Europejska Gazetka Szkolna Online - 6 część

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Hiszpanii, Grecji  stworzyli szósty numer Europejskiej Gazetki Szkolnej Online.

Możecie ją znaleźć pod linkiem:

 

https://view.joomag.com/food-in-our-countries/0908164001559842546

 

Dowiecie się z niej min. jak przyrządzić prawdziwą grecką sałatkę,

souvlaki oraz pizzę. W krótkich prezentacjach uczniowie pokażą co potrafią gotować.

To ostatnia gazetka w tegorocznym projecie. Niedługo będziemy ubiegać się o Odznakę Jakości dla projektu. Trzymajcie kciuki.

Mamy nadzieję, że kontynuacją naszej wspaniałej współpracy będzie kolejny projekt Erasmus plus tym razem w Hiszpanii i Grecji.

 

______________________

Europejska Gazetka Szkolna Online -  5 część

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Turcji stworzyli piąty numer Europejskiej Gazetki Szkolnej Online.

Możecie ją znaleźć pod linkiem:

 

https://joom.ag/PeGa

 

Dowiecie się z niej wiele ciekawych informacji dotyczących zwyczajów wielkanocnych. Uczniowie naszej szkoły otrzymali również z tej okazji kartki wielkanocne z Grecji, Hiszpanii oraz Włoch.

_____________________________

 

Europejska Gazetka Szkolna Online -  4 część

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Turcji stworzyli czwarty numer Europejskiej Gazetki Szkolnej Online.

Możecie ją znaleźć pod linkiem:

 

https://joom.ag/npsa

 

Dowiecie się z niej wiele ciekawych informacji dotyczących pór roku w naszych krajach i wydarzeniach z nimi związanych.

 

_____________________________

 

Europejska Gazetka Szkolna Online -  3 część

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Turcji stworzyli kolejny numer europejskiej gazetki szkolnej online.

Możecie ją znaleźć pod linkiem:
 

https://joom.ag/NIAa
 

Zamieściliśmy w niej wiele ciekawych informacji i wspomnień o Świętach Bożego Narodzenia oraz noworocznych postanowieniach.

 

 

Projekty eTwinning w naszej szkole

Uczniowie klas szóstych z naszej szkoły biorą udział w kilku projektach europejskich.

W projekcie “Write, share and have fun” pracujemy nad wspólną gazetką szkolną oraz wymieniamy się informacjami o naszych krajach i szkole.

„School year around Europe”, to projekt w którym poznajemy różnice oraz podobieństwa w naszych szkołach, a także wymieniamy się kartkami i bierzemy udział w lekcjach online. W styczniu uczniowie klasy 6b uczestniczyli w takiej lekcji z uczniami z Francji. Tematem naszej lekcji były wspomnienia Świąt Bożego Narodzenia. Opowiadaliśmy o tym, jak spędzaliśmy święta oraz rozwiązywaliśmy zadania w grupach na czas.

 

 

W ramach innego projektu „Pen Friend” uczniowie klasy 6b oraz 6e wymienili się listami oraz kartkami świątecznymi z dziećmi ze Słowenii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Grecji i Włoch. Od uczniów ze Słowenii dzieci otrzymały bransoletki. Dla swoich kolegów nasi uczniowie przygotowali własnoręcznie wykonane breloczki.

 

 

Anna Ciba

 

_____________________________

 

Europejska Gazetka Szkolna Online -  2 część

 

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Turcji stworzyli drugi numer europejskiej gazetki szkolnej online.

Możecie ją znaleźć pod linkiem:

https://joom.ag/MF4a

Dowiecie się z niej wiele ciekawych informacji dotyczących ulubionych gier i zabaw uczniów z krajów europejskich. Może spróbujecie zagrać w jedną z nich i zostanie ona waszą kolejną ulubioną zabawą.

 

Anna Ciba

 

_____________________________

Europejska Gazetka Szkolna Online -  1 część

 

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Turcji stworzyli pierwszy numer Europejskiej Gazetki Szkolnej Online.

Możecie ją znaleźć pod linkiem:

https://joom.ag/op3a

Dowiecie się z niej wiele ciekawych informacji dotyczących krajów oraz uczniów z innych szkół. W następnym numerze zamieścimy informacje na temat naszych ulubionych gier i zabaw.

W kolejnym projekcie pt. „Pen Friends” uczniowie klasy 6b otrzymali listy od rówieśników ze Słowenii. Czekamy jeszcze na listy z Hiszpanii. Mamy nadzieję, że dzięki takim wymianom, uczniowie nawiążą nowe przyjaźnie.

 

_______________________________

 

W październiku nasza szkoła bierze udział w projekcie e Twinning Quizzes on Cultural Heritage. Dzięki quizom przygotowanym przez uczniów z innych krajów, możemy dowiedzieć się więcej na temat naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w quizach (linki oraz kod quizu znajdziecie w tabelce). Sprawdźcie swoją wiedzę na temat Litwy, Hiszpanii, Francji i Serbii. My również dla uczniów z innych krajów przygotowaliśmy quiz o Polsce. Po wpisaniu kodu gry, do swojego imienia dodajcie litery PL. W ten sposób przypisujemy uczniów do danego kraju.

Powodzenia !

Współpracujemy z: