KalendarzProjekt Cyfrowobezpieczni.pl

Projekt edukacyjny Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, był realizowany w 2018/2019 roku szkolnym. Miał na celu wzbogacić wiedzę i świadomość uczniów, nauczycieli i rodziców na temat ryzyka i możliwych zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz Internetu. Głównym założeniem projektu było zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i nauczenie ich zasad mądrego i rozważnego korzystania ze zdobyczy techniki.

 

Obecnie funkcjonuje w szkole specjalna skrzynka mailowa, na którą uczniowie mogą zgłaszać niepokojące sygnały będące przejawem cyberprzemocy. Pozwala to na szybką reakcję oraz zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży, którzy nie zawsze mają odwagę zgłosić się ze swoimi problemami bezpośrednio do nauczyciela czy rodzica.

sp1cyfrowobezpieczni@onet.pl

 

Aleksandra Wicher

Współpracujemy z: