KalendarzProgram "Aktywna Tablica"

            W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do udziału w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) pt. „AKTYWNA TABLICA”.

         Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy, wybranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.

         Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu umożliwią szerokie wykorzystanie TIK i doprowadzą do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będą wspomagać proces kształcenia uczniów w szkole.

         Nasza placówka została wyposażona w dwa monitory interaktywne oraz rzutnik. Zajęcia lekcyjne będą atrakcyjniejsze dla uczniów. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii oraz wzbogacą swój warsztat pracy o nowe narzędzia TIK.

         Nowy sprzęt TIK umożliwi wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, a tym samym poprawi jakość pracy szkoły.

Współpracujemy z: