KalendarzPlan działań w programie AKTYWNA TABLICA

         Plan działań w programie AKTYWNA TABLICA

 

L.P

Działanie

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Wyznaczenie szkolnego

e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz zespołu TIK

Powołanie zespołu w składzie:

 mgr Anna Golec,

 mgr Aleksandra Zamora,

mgr Aleksandra Wicher

 Dyrektor Szkoły

 

 

 

2

Ustalenie zasad pracy i opracowanie planu pracy

Opublikowanie plany pracy na stronie SP1

mgr Anna Golec

mgr Aleksandra Zamora

mgr Aleksandra Wicher

3

Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora

i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły.

Powołanie zespołów na Radzie Pedagogicznej

Zespół humanistyczny:

  1. mgr Monika Kierepko
  2. mgr Klaudia Grudniok

Zespół matematyczno - przyrodniczy:

  1. mgr Anna Golec
  2. mgr Aleksandra Zamora

Zespół języków obcych:

  1. mgr Natalia Pisarek?
  2. mgr Katarzyna Chruszcz?

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

1. mgr Aleksandra Wicher

4

Uczestniczenie w konferencjach      i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym:

Udziale w conajmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli

Udział w spotkaniach na terenie SP1 lub szkół znajdujących w międzyszkolnej sieci współpracy

Zespół TIK/ nauczyciele

Zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu

Zorganizowanie lekcji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3 oraz w kl. 4-6

mgr Anna Golec

mgr Aleksandra Zamora

mgr Aleksandra Wicher

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK

  • Udostępniania scenariuszy lekcji na stronie szkoły;
  • Dołączenie do fanpage na Facebooku w celu wymiany doświadczeń z pracy na sprzęcie TIK

zespół TIK/ nauczyciele

5

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu

Wykorzystywanie TIK na zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji w SP1 oraz odnotowanie wykorzystania TIK w temacie lekcji.

 

6

Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań́ wynikających z udziału w Programie

Opracowanie sprawozdania

Zespół TIK/ szkolny e-koordynator

 

 

Współpracujemy z: