GlobusOferta Jedynki

 

Edukacja humanistyczna

 

 • wyjścia do teatrów: Teatr Rozrywki w Chorzowie; Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Teatr Śląski w Katowicach; Opera Śląska w Bytomiu; Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; profesjonalne teatry gościnne /CHCK/;

 • warsztaty teatralne/ medialne w profesjonalnych teatrach, w Operze Śląskiej w Bytomiu, w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach;

 • wyjścia do kina;

 • wyjścia do muzeów/ lekcje muzealne: Muzeum w Chorzowie/ Bytomiu, Górnośląskie Muzeum Etnograficzne, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Collegium Maius w Krakowie;

 • współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Chorzowie – lekcje biblioteczne;

 • filmy dokumentalne na lekcjach historii;

 • lekcje w plenerze (np. język polski, plastyka);

 • wieczory filmowe.

 

Język angielski oraz język francuski

 • wykorzystanie platformy e-Twinning w celu nawiązywania kontaktów ze szkołami z różnych państw i realizowanie wybranego projektu min. „It’s my style”;

 • multimedialne warsztaty kulturowo-językowe państw obszaru anglojęzycznego, prowadzone w języku angielskim przez gości z danego kraju (native speakers);

 • udział w lekcjach prowadzonych w ramach projektu Nice to e-Meet you, - nawiązywanie kontaktów z nauczycielami z różnych państw i przeprowadzenie lekcji na żywo;

 • organizacja konkursów szkolnych;

 • projekt English across the culture - nauczanie języka angielskiego poprzez poznawanie kultury krajów anglojęzycznych. Program ma na celu wspomaganie procesu nauczania  języka angielskiego w klasach starszych szkoły podstawowej poprzez kontakt dziecka z kulturą angielską. Dzieci za pomocą prezentacji multimedialnych, slajdów, kart pracy odkrywają kulturę krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

 • udział w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych i ogólnokrajowych;

 • czytanie literatury anglojęzycznej, w celu rozwijania sprawności rozumienia tekstów pisanych, poszerzenie wiedzy związanej ze słownictwem;

 • użycie różnych programów interaktywnych, pomocnych w nauce słownictwa, jak Installing,  liveworksheets czy Quizlet;

 • podczas lekcji języka francuskiego nawiązywanie kontaktu z uczniami z Rumunii i Włoch, nagrywanie filmików.


 

Edukacja matematyczno- przyrodnicza

 • udział szkoły w Międzynarodowym Dniu Tabliczki Mnożenia, Dniu Liczby Pi;

 • robotyka i kodowanie, współpraca  z Fundacją Orange;

 • udział w konkursach matematycznych, przyrodniczych, informatycznych;

 • udział w programie Ekonomiczny Uniwersytet Dzieci;

 • udział w Śląskim Festiwalu Nauki, Dniu Liczby Pi na UŚ w Katowicach;

 • wyjścia do ZOO, Planetarium Śląskiego;

 • zajęcia w planetarium sferycznym na terenie szkoły;

 • współpraca z Uniwersytetem Śląskim - warsztaty przyrodnicze;

 • udział w akcjach promujących ekologię, dbałość o środowisko - sprzątanie świata, Światowy Dzień Ziemi;

 • zajęcia z edukacji globalnej w współpracy z PAH, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej;

 • udział w Dniu Bezpiecznego Internetu, lekcje na temat cyberbezpieczeństwa;

 • udział uczniów w wykładach organizowanych przez nauczycieli Uniwersyteckiego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Słowaka w Chorzowie;


 

Edukacja sportowa

 • lekcje na rolkach-deskorolki, hulajnogi rolki, wrotki-zajęcia prowadzone w Parku Róż;

 • wprowadzenie dodatkowych dyscyplin sportowych: unihokej, badminton, tenis stołowy;

 • biała szkoła - wyjazd w góry, nauka i doskonalenie jazdy na nartach dla klas V-VII;

 • lekcje tańca w ramach wychowania fizycznego;

 • udział w programie Ministerstwa Sportu-Szkolny Klub Sportowy. W ramach tego programu odbywają się zajęcia z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz gier i zabaw sportowych;

 • zajęcia nauki pływania w klasach IV - możliwość uzyskania karty pływackiej;

 • współpraca z TS AKS Chorzów-piłka nożna chłopców;

 


 

Profilaktyka i wsparcie w nauce

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Chorzowie;

 • zajęcia integracyjne;

 • zajęcia profilaktyczne - zajęcia wzmacniające samoocenę, rozładowujące negatywne emocje, nauka umiejętności interpersonalnych, współpracy w grupie;

 • zajęcia o charakterze terapeutycznym z psychologiem szkolnym;

 • zajęcia rewalidacyjne;

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze;

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;

 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych;

 • akcja Dzień Koleżeństwa - organizacja integrujących gier i zabaw dla dzieci;

 • profilaktyka uzależnień;

 • pedagogizacja rodziców.

 

Religia

 • spotkania integracyjne dzieci przed Pierwszą Komunią;

 • spotkania przed mszą szkolną w piątki, prowadzenie liturgii mszy świętej;

 • kolędnicy misyjni - dzieci pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych, organizując kwesty na misje, prowadząc różaniec misyjny, drogę krzyżową i adorację.

 

Zajęcia w świetlicy szkolnej

 • opieka, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

 • zajęcia rekreacyjne w terenie;

 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez realizację założeń kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom oraz comiesięczne zajęcia w bibliotece miejskiej;

 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań (kółko teatralne, wokalne, plastyczne, scrabble, Mega Misja - zajęcia z edukacji cyfrowej i multimedialnej);

 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia (m.in. zabawy z chustą Klanzy, zajęcia relaksacyjne pozwalające zredukować poziom napięcia emocjonalnego, zajęcia dotyczące pierwszej pomocy).

 

Współpracujemy z: