KalendarzNauczanie języka angielskiego poprzez poznanie kultury krajów anglojęzycznych

Program innowacyjny

„English across the culture”

Nauczanie języka angielskiego poprzez poznawanie

 kultury krajów anglojęzycznych

 Od października do czerwca tego roku szkolengo w naszej szkole realizowany jest program innowacyjny przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego. Program przeznaczony jest dla dzieci w klasach 4. Ma na celu wspomaganie procesu nauczania  języka angielskiego w klasach starszych szkoły podstawowej poprzez kontakt dziecka z kulturą angielską. Dzieci za pomocą prezentacji multimedialnych, slajdów, kart pracy odkrywają kulturę krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej. Poznają ciekawostki kulturowe, „zwiedzają” stolice i najpiękniejsze miejsca tych krajów oraz wzbogacają swoje słownictwo w języku angielskim.

Przygotowany program jest realizowany w trakcie lekcji. W klasach 4 raz w miesiącu odbywają się zajęcia z tematu kultury krajów Wielkiej Brytanii. Dzieci poszerzają swoje słownictwo poprzez rozmowę z nauczycielem na temat danych zajęć. Ponadto uczniowie wykonują różnorodne zadania oparte na prezentacjach multimedialnych. Są to zadania typu: wykreślanki, krzyżówki, podpisywanie obrazków, rysowanie symboli, flag. Pod koniec drugiego semestru uczniowie będą dysponowali wiedzą na temat krajów anglojęzycznych, znali patronów, stolice i ciekawe miejsca jakie można zobaczyć w każdym z tych państw.

Katarzyna Chruszcz

Współpracujemy z: