KalendarzMłody konstruktor - czyli kodowanie jako elementarna część programowania

Program autorski Młody konstruktor - czyli kodowanie jako elementarna część programowania” jest realizowany drugi rok. Ma pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, uczyć planowania, współpracy w grupie, podziału obowiązków, konsekwencji i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Umożliwi dziecku rozwinięcie kompetencji informatycznych i matematycznych. 

Zagadnienia realizowane w ramach zajęć będą doskonalić kompetencje w zakresie logicznego myślenia, kombinowania, wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce oraz rozwijać umiejętność abstrakcyjnego myślenia i wykonywania złożonych poleceń.

Uczniowie na zajęciach, które będą odbywać się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny, nauczą się wykorzystywać materiały edukacyjne w formie offline (takie jak karty pracy, maty do kodowania) oraz multimedialnej (tablety, Internet). W bieżącym roku szkolnym zajęciami zostały objęte klasy 2.

Aleksandra Wicher

 

Współpracujemy z: