KalendarzMały piłkarz

Zajęcia z piłki nożnej prowadzone są w formie gier i zabaw ruchowych. Gry i zabawy to doskonały środek w nauczaniu podstawowych elementów techniki, taktyki, współzawodnictwa i współdziałania z zakresu gier zespołowych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Tego rodzaju zajęcia ruchowe stwarzają uczniom klas I-III warunki do opanowania różnorodnych umiejętności ruchowych w ciekawej i atrakcyjnej formie, dlatego są one dominujące w realizacji założeń proponowanej innowacji.

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Naukę techniki ogólnej, czyli wszelkiego rodzaju ruchy i czynności wpływające na harmonijny rozwój wszelkich układów organizmu zawodnika:

-nauczanie poprawnej techniki biegu i skoku.

2. Naukę techniki ukierunkowanej, czyli ruchy i czynności wykonywane w trakcie gry na boisku bez piłki:

- technika biegu charakterystyczna dla piłkarza,

- starty z różnych pozycji wyjściowych,

- wyskoki do uderzenia piłki głową i chwytu piłki przez bramkarza,

- przeskoki przez przeszkody.

3. Naukę techniki specjalnej, czyli wszystkie czynności wykonywane z piłką przez zawodnika w trakcie treningu i gry:

- prowadzenie piłki,

- uderzenie piłki,

- przyjęcie piłki,

- zwód,

- gra ciałem,

- drybling,

- odbieranie piłki przeciwnikowi,

- wślizg,

- wrzut z linii bocznej,

- technika gry bramkarza.

4. Doskonalenie zdolności kondycyjnych  i zdolności koordynacyjnych:

- ćwiczenia szybkościowe,

- ćwiczenia zwinnościowo - gibkościowe,

- ćwiczenia koordynacji ruchowej w marszu i w biegu,

- marszobiegi.

Metody treningowe to:

- metoda syntetyczna,

- metoda kompleksowa.

Formy treningowe to:

- forma zabawowa,

- forma gry uproszczonej,

- małe gry, różne formy gry 5x5, 6x6,

- gry zadaniowe taktyczne.

Współpracujemy z: