KalendarzLepsza szkoła – lepsza przyszłość

W SP1 od 1 września 2017r. realizowany jest dwuletni projekt „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno – przyrodniczych oraz informatycznych uczennic i uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć, indywidualizację działań edukacyjnych i doradztwo zawodowe.
W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne
z matematyki, przyrody, biologii, fizyki i chemii.

 

Zajęcia z projektu unijnego „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość”
w SP 1 w roku szkolnym 2018/19:

 

OSWAJAMY MATEMATYKĘ (8 godzin):

1) Lucyna Soida kl. 6b – c
2) Aleksandra Zamora kl. 6a
3) Aleksandra Zamora kl. 4d
4) Aleksandra Zamora kl. 4e
5) Anna Kuzior kl. 6d – e
6) Anna Październiok kl. 4a
7) Anna Październiok kl. 4b
8) Anna Październiok kl. 4c

 

NIESAMOWITA MATEMATYKA (10 godzin):

1) Anna Golec kl. 5a - kółko
2) Anna Golec kl. 5a
3) Aleksandra Zamora kl. 6a – e
4) Anna Kuzior kl. 5b
5) Anna Październiok kl. 5d
6) Teresa Ginalska kl. 2a
7) Magdalena Wypych kl. 2b
8) Katarzyna Ogermann kl. 2c
9) Sabina Nowak kl. 3a
10) Ilona Trzeciak kl. 3b

 

W ŚWIECIE PRZYRODY (kółko) (2 godziny):

1) Maria Kuś kl. 6b, 6d – e
2) Iwona Pawlaczyk – Korek kl. 6a i 6c

 

KÓŁKO INFORMATYCZNE (3 godziny):

1) Anna Październiok kl. 5a – d
2) Aleksandra Wicher kl. 4d
3) Aleksandra Wicher kl. 6a

 

RAZEM: 23 godziny

Współpracujemy z: