KalendarzKONCEPCJA PRACY W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ

KLASY VII DWUJĘZYCZNE

REKRUTACJA NA ROK 2021/22

 

Rozpoczynamy nabór do dwóch klas 7 dwujęzycznych:

język angielski 5 godzin tygodniowo – kontynuacja

język hiszpański/ język francuski - 2 godziny tygodniowo – od podstaw

przedmioty realizowane w języku polskim i angielskim: geografia, chemia

 

Otwarcie dwóch klas VII dwujęzycznych uzależnione jest od wyników rekrutacji.

 

 

KONCEPCJA PRACY W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ


 

Podczas dodatkowych godzin j. angielskiego uczeń rozwija znajomość środków językowych, doskonali umiejętności językowe oraz poznaje kulturę krajów anglojęzycznych (m.in. elementy literatury, historii, geografii). Zwiększona liczba godzin języka angielskiego daje uczniom możliwość opanowania języka mówionego i pisanego z różnych dziedzin w zakresie rozszerzonym. Uczniowie poznają kulturę i historię krajów anglojęzycznych.


 

W trakcie nauki wykorzystywane są filmy, zasoby internetowe, proste lektury. Uczniowie weryfikują swoje umiejętności podczas bieżącej diagnozy, biorą udział w konkursach, uczestniczą w programach umożliwiających kontakt z użytkownikami języka. W ciągu dwóch lat nauki uczniowie mają możliwość realizowania projektów, pracują z użyciem metod aktywizujących i korzystają z bogatych zasobów cyfrowych i internetowych. Mają okazję brać udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych. Częsty kontakt z językiem obcym przygotowuje uczniów do bycia pełnoprawnym Europejczykiem.

 

Wsparciem w procesie dydaktycznym jest współpraca z Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie - „Słowakiem”, Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie.

 

 

 

 

Współpracujemy z: