KalendarzKalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 

1) 1 września 2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

2) 23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna

3) 1 – 14 lutego 2021 r. – ferie zimowe

4) 1 – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

5) 25 czerwca 2021 r. – zakończenie zajęć

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.11.
25-27.05. - egzaminy klas 8
4.06.
22.06. -  Dzień Sportu

Organizacja pracy szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Uczniowie nie mają obowiązku przychodzenia do szkoły.
Na wniosek Rodziców dyrektor planuje zajęcia opiekuńcze.
Potrzebę powierzenia opieki nad dzieckiem Rodzice zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniami wolnymi. W zgłoszeniu podają dzień oraz godziny powierzenia. Informacja pozwala na staranne zaplanowanie opieki.
 

Współpracujemy z: