KalendarzJęzyk angielski na co dzień

Innowacja pedagogiczna Everyday English. Nauczanie języka angielskiego poprzez codzienne obcowanie.


Pomysł innowacji powstał w odpowiedzi na coraz bardziej rosnące zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na naukę języka obcego już od początku szkoły podstawowej.
Innowacja przeznaczona jest dla dzieci w klasach 1 - 3. Program ma na celu poszerzanie zasobu słownictwa,  zapewnienie uczniom ciągłego kontaktu z językiem obcym w procesie nauczania zintegrowanego i rozwijanie umiejętności językowych uczniów oraz  oswajanie ich z językiem angielskim także w codziennych sytuacjach szkolnych.
Program został wprowadzony we wrześniu 2016 roku  w klasie 6-latków i będzie trwał 3 lata, czyli przez cały okres pierwszego etapu edukacji.  Projekt jest realizowany w trakcie codziennej edukacji wczesnoszkolnej przy udziale nauczyciela wspomagającego, który ma kwalifikacje do nauczania edukacji wczesnoszkolnej z  językiem angielskim.
Realizacja programu innowacyjnego wprowadza dzieci w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim.

Monika Bargiel

Współpracujemy z: