GlobusInnowacje pedagogiczne

 Innowacje pedagogiczne zatwierdzone do realizacji:

 

 • „Wykorzystanie technik Celestyna Freineta w pracy dydaktyczno – wychowawczej” p. Ilona Trzeciak
 • „Europejskie ABC”  p. Jolanta Potapowicz
 • „Podstawy pracy z komputerem w nauczaniu zintegrowanym” p. Róża Wicher
 • „Wierzę w siebie” program wychowawczy p. Anna Górecka, wychowawcy świetlicy
 • „Spacerem po mieście i okolicy” p. Ewa Kondera
 • „Edukacja teatralna” p. Alicja Mika
 • „Teatr i literatura uczą nas żyć” p. Ewa Manowska
 • „Czas na wychowanie” p. Aleksandra  Kościukiewicz
 • „Papierowa matematyka” p.  Jolanta Potapowicz
 • „Uczymy się historii poprzez zabawę” p.  Danuta  Popenda
 • „Dance – po prostu tańcz”  p. Magdalena Ruszkiewicz
 • „Teatrzyk na zajęciach wyrównawczych z j. polskiego dla klas 4-5” p. Ewa Serwatka
 • „Na złość złości”  p. Teresa Ginalska, p. Bogna Gerlach
 • "English across the culture" - p. Katarzyna Chruszcz
 • „Mały piłkarz” -  p. Tomasz Wieczorek
 • "Everyday English" - p. Monika Bargiel i A.Dąbroś 
 • "Młody konstruktor" - p.Aleksandra Wicher
Współpracujemy z: