KalendarzHistoria szkoły


Szkoła została utworzona w 1912 r. Pierwotnie nosiła nazwę Szkoła IX Ewangelicka Polska. W 1922 r., kiedy Śląsk wrócił do Polski, budynek placówki przejął ZUS. Na potrzeby szkolnictwa został on oddany ponownie w 1934 r. W latach 1934 - 1939 w jednym budynku funkcjonowały jednocześnie dwie szkoły - XXV i XVII. W okresie wojennym (w latach 1939 - 1945) jednostka została przemianowana na niemiecką Gneisenauschule. Wraz z wyzwoleniem Chorzowa (28.01.1945 r.) placówka znowu trafiła w ręce polskie. Rok szkolny trwał wtedy od 26 lutego do 27 lipca 1945 r. W latach 1945 - 1972 budynek dzieliły  dwie szkoły SP1 i SP7, które w 1972 r. zostały połączone, dzięki czemu zlikwidowano  naukę na trzy zmiany.
1 czerwca 1990 roku w Dniu Dziecka szkole  nadano imię Janusza Korczaka. W roku szkolnym 1998/1999 reforma systemu edukacji wprowadziła sześcioletnią szkołę podstawową.
Kolejna reforma oświaty w 2017r. wprowadziła 8-letnią szkołę podstawową. W szkole po raz pierwszy utworzono klasy dwujęzyczne.

W historii szkoły zapisały się nazwiska jej dyrektorów: 1945-1950 Kazimierz Drabek, 1950-1968 Jan Kliś, 1969-78 Zofia Wiesner, 1978-80 Zofia Wawrzyniak,1981-89 Krystyna Walczak, 1990-2000 Halina Radkiewicz, od 2000r. Aleksandra Dąbroś.

Na przestrzeni lat szkoła uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych, m.in. w latach 2003 - 2009  w programie Socrates -  Comenius, a obecnie Erasmus +, w latach 2017 – 2019 w programie unijnym: „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość”, a w roku szkolnym 2019/20 w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna tablica”.
Szkoła może pochwalić się certyfikatami: Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy i Szkoła fair – play,
International Education May - June 2018 - AIESEC, certyfikatem uczestnictwa w programie Technologie z klasą zorganizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci w roku szkolnym 2017/18, certyfikatem dotyczącym TIK, czyli wykorzystania technologii informacyjnych: TO CERTIFY – EUROPE CODE WEEK 2019 uzyskanym podczas europejskiego tygodnia kodowania, certyfikatem – Krajowa Odznaka Jakości przyznawana wybitnym projektom eTwinning za projekt: WRITE, SHARE AND HAVE FUN.

W roku 2010 została oddana do użytku nowa sala gimnastyczna, a w roku 2019 przebudowana kuchnia i stołówka oraz dobudowane szatnie dla uczniów.

Nieustannie rozbudowuje się baza materialna szkoły. Uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni informatycznej, tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych w każdej sali lekcyjnej. Papierowe dzienniki zostały zastąpione przez dzienniki elektroniczne.


Uczniowie szkoły regularnie zajmują czołowe miejsca w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Szkoła zapewnia odpowiedni poziom kształcenia i różnorodność zajęć edukacyjnych, które są odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania uczniów

Współpracujemy z: