Książki i czapka uniwersyteckaHarmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI
w roku szkolnym 2020/21

 

 

Data 

Klasy

 

 

Zebrania/konsultacje

 

14.09.20 r. – 23.09.20 r.

 

 

1 – 8

 

zebrania ogólne

 

19.10.20 r. - poniedziałek

 

20.10.20 r. - wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

konsultacje

 

23.11.20 r. - poniedziałek

 

 

24.11.20 r. - wtorek

1 – 3

 

 

4 – 8

zebrania ogólne/konsultacje (według potrzeb)

 

konsultacje

04.01.20 r. - poniedziałek

 

05.01.20 r. - wtorek

1 – 3

 

4 - 8

konsultacje

 

zebrania ogólne/konsultacje (według potrzeb)

8.02.21 r. – poniedziałek

 

9.02.21 r. - wtorek

1 – 3

 

4 - 8

 

zebrania ogólne

 

29.03.21 r. - poniedziałek

 

30.03.21 r. - wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

konsultacje

 

26.04.21 r. – poniedziałek

 

27.04.21 r. – wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

konsultacje

 

24.05.21 r. - poniedziałek

 

25.05.21 r. - wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

zebrania ogólne

 

 

Konferencje klasyfikacyjne: 28.01.21 r. – czwartek i 16.06.21 r. – środa
 

 

Współpracujemy z: