KalendarzErasmus - regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

“I type "what" I am: digital tools for the promotion

of our Cultural Heritage”

Erasmus +

  1. Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się w pierwszym miesiącu  po rozpoczęciu roku szkolnego. Uczniowie zgłaszają się do opiekunów projektu  w celu wypełniania ankiety oraz zapisania się na listę rekrutacyjną.  W czwartym tygodniu zbiera się komisja, która wyłania uczestników projektu. Z klasy 7a/b oraz 8 wyłaniana jest liczba 12 uczestników.

Po wyłonieniu kandydatów, zostają oni poinformowani mailowo.

  1. Uczestnicy projektu

Uczestnikiem w projekcie może zostać uczeń spełniający następujące kryteria:

- Jest uczniem klasy 7 lub 8 dwujęzycznej.

- Miał bardzo dobre lub wzorowe zachowanie na koniec ubiegłego roku szkolnego.

- Wykazuje wysoką kulturę osobistą oraz zaangażowanie do pracy poza zajęciami lekcyjnymi.

- W stopniu co najmniej zadowalającym wypełnił ankietę.

- Wyraża chęć ugoszczenia w swoim domu ucznia z zagranicy w wymianie uczniowskiej, mającej miejsce w trakcie trwania projektu.

- Ma podstawową wiedzę na temat Włoch oraz wykazuje chęć do pracy multikulturowej.

- Rodzice wyrazili zgodę na publikowanie wizerunku swojego dziecka do celu realizacji programu.

- Nie ma przeciwskazań do podróży samolotem.

- W przypadku rezygnacji jednego z uczestników z przyczyn prywatnych lub losowych, na jego miejsce wchodzi kolejny uczeń z listy rezerwowej.

  1. Uczestnictwo w projekcie

- Uczeń biorący udział w projekcie jest zobowiązany wykonywać wszystkie powierzone mu zadania w terminie.

- Aktywnie działać na portalu eTwenning / Twinspace, zamieszczać wszelkie potrzebne tam materiały, zdjęcia, opisy.

- W trakcie wymiany uczniowskiej zachowywać się grzecznie u swojej host-familiy, nie sprawiać żadnych problemów wychowawczych.

- W trakcie pobytu partnera w Polsce zapewnić noclegi, wyżywienie, opiekę a także zorganizować czas wolny.

Współpracujemy z: