KalendarzZestawy podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym 2019/2020

Klasa I

Rodzice/opiekunowie kupują tylko podręcznik do religii, pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

Elementarz odkrywców – (podręcznik zintegrowany cz. 1 – 4, podręcznik do matematyki  cz. 1 – 2); (ćwiczenia zintegrowane cz. 1 – 4, ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 2, zeszyt ćwiczeń do kaligrafii i zeszyt ćwiczeń do  kaligrafii matematycznej) – (Nowa Era)

Język angielski – English Quest 1 – podr. + zeszyt ćwiczeń – (Macmillan)               

Religia – D. Kurpiński, J. Snopek – Żyjemy w Bożym świecie – podręcznik (Jedność)

 

Klasa II

Rodzice/opiekunowie kupują tylko podręcznik/ćwiczenia do religii, pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

Elementarz odkrywców – (podręcznik zintegrowany cz. 1 – 4, podręcznik do matematyki  cz. 1 – 2); (ćwiczenia zintegrowane cz. 1 – 4, ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 2) – (Nowa Era)

Język angielski– English Quest 2 – podr. + zeszyt ćwiczeń – (Macmillan)               

Religia – D. Kurpiński, J. Snopek – Idziemy do Jezusa – podręcznik ( Jedność)

 

Klasa III

Rodzice/opiekunowie kupują tylko podręcznik/ćwiczenia do religii, pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.                                                                                                                             Elementarz odkrywców (podręcznik zintegrowany cz. 1 – 4, podręcznik do matematyki cz. 1 – 2); (ćwiczenia zintegrowane cz. 1 – 4, ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 2, Muzyka, Informatyka– wydaw. Nowa Era

J. angielski

English Quest 3 – podr. - wydawnictwo Macmillan
English Quest 3 zeszyt ćwiczeń

Religia

D. Kurpiński, J. Snopek – Jezus jest z nami –ćwiczenia z płytą CD

Klasa IV

Rodzice/opiekunowie kupują tylko podręcznik do religii, pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

1. J. polski –  „Między nami ”  - podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja A (GWO)

2. Historia –  „Wczoraj i dziś”  - podręcznik ( Nowa Era)

3. Matematyka – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska „Matematyka z kluczem” cz. 1 i 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń  ( Nowa Era)

4. Przyroda –  „Tajemnice przyrody” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Nowa Era)

5. Informatyka  –  „Teraz Bajty” - podręcznik ( MIGRA)

6. Plastyka –  „Do dzieła” - podręcznik ( Nowa Era)

7. Technika -  „Jak to działa”  - podręcznik ( Nowa Era)

8. J. angielski –  “ English Class A1” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Pearson)

9. Religia – K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik  (Jedność)

Klasa V

Rodzice/opiekunowie kupują tylko podręcznik do religii, pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

1. J. polski –  Między nami ”  - podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja A (GWO)

2. Historia –  „Wczoraj i dziś” – podręcznik  ( Nowa Era)

3. Matematyka – „Matematyka z kluczem” cz. 1 i 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Nowa Era)

4. Biologia –  „Puls życia” podręcznik + zeszyt ćwiczeń  ( Nowa Era)

5. Geografia – Planeta Nowa – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)

6. Informatyka –  „Teraz bajty” - podręcznik ( Migra)

7. Plastyka – „Do dzieła” - podręcznik ( Nowa Era)

8. Muzyka –  „ Lekcja muzyki” - podręcznik ( Nowa Era)

9. Technika - „Jak to działa”  - podręcznik (Nowa Era)

10. J. angielski –  “English Class A1+” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Pearson)

11. Religia – K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Spotkania uBOGAcające”  - podręcznik  (Jedność

Klasa VI
Rodzice/opiekunowie kupują tylko podręcznik do religii, pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

                                                                                                           
J. polski - Między nami – podr. + ćwicz. – Wydaw. GWO

Matematyka - Matematyka z kluczem cz. 1 i 2 podr. + ćwiczenia – Nowa Era

Historia - Wczoraj i dziś – podr. – Nowa Era

Biologia – Puls życia – podr. + ćwicz. – Nowa Era

Geografia – Planeta Nowa – podr. + ćwiczenia

Informatyka - Teraz Bajty – podr. – Wydaw. Migra

Muzyka - Lekcja muzyki – podr. – Nowa Era

Plastyka - Do dzieła – podr. – Nowa Era

Technika – Jak to działa? – Podr. – Nowa Era

J. angielski - English Class A2+ podr.  + zeszyt ćwiczeń  -  Wydaw. Pearson

Religia - K. Mielnicki, E. Kondrak – Tajemnice BOGAtego życia - podręcznik

Klasa VII
Rodzice/opiekunowie kupują tylko podręcznik do religii, pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

1. J. polski –  „Między nami”  -  podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja A ( GWO)

2. Historia –  „Wczoraj i dziś” – podręcznik  (Nowa Era)

3. Biologia – „Puls życia” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)

4. Geografia – Planeta Nowa – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)

5. Matematyka – „Matematyka z kluczem” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Nowa Era)

6. Fizyka – To jest fizyka –  podręcznik + zbiór zadań   ( Nowa Era)

7. Chemia – Chemia Nowej Ery – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)

8. Informatyka  – „Teraz Bajty”  - podręcznik  (MIGRA)

9. Plastyka –  „Do dzieła”  - podręcznik (Nowa Era)

10. Muzyka – „Lekcja muzyki" podręcznik ( Nowa Era)

11. J. francuski  –  „Amis et compagnie 1” – podręcznik + ćwiczenia ( Cle International)

12. J. angielski – Golad Experience B1+ (Pearson) – kl. 7a, 7b                                                                                                  

                         - English Class B1 – pozostałe klasy

13. J. hiszpański – Explora A1 (Draco)

12. Religia – E. Kondrak, E. Parszewska "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" -   podręcznik  (Jedność)

 

 Klasa VIII
Rodzice/opiekunowie kupują tylko podręcznik do religii, pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

1. J. polski –  Repetytorium ósmoklasisty (Nowa Era)

2. Historia –  „Wczoraj i dziś” – podręcznik  (Nowa Era)

3. Biologia – „Puls życia” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)

4. Geografia – Planeta Nowa – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)

5. Matematyka – „Matematyka z kluczem” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  (Nowa Era)

6. Fizyka – To jest fizyka –  podręcznik + zbiór zadań   ( Nowa Era)

7. Chemia – Chemia Nowej Ery – podręcznik + zeszyt ćwiczeń (Nowa Era)

8. Informatyka  – „Teraz Bajty”  - podręcznik  (MIGRA)

9. Plastyka –  „Do dzieła”  - podręcznik (Nowa Era)

10. J. francuski  –  „Amis et compagnie 1” – podręcznik + ćwicz.( Cle International) – kontynuacja z kl.7

11. J. angielski – Gold Experience B1+ - kontynuacja z kl. 7

12. J. hiszpański – Explora A1 – kontynuacja z kl. 7

13. Edukacja dla bezpieczeństwa – Żyję i działam bezpiecznie – podręcznik (Nowa Era)

14. Wiedza o społeczeństwie – Dziś i jutro – podręcznik (Nowa Era)

15. Religia – E. Kondrak, E. Parszewska "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" -   podręcznik  (Jedność)

 

 

 

 

Współpracujemy z: