KalendarzTygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2019/2020

TYGODNIOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2019/2020
 

 

DZIEŃ

TYGODNIA

RODZAJ ZAJĘĆ

 

ZAJĘCIA

UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKAL-

NIAJĄCE

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia czytelnicze CPCD

Pomoc w odrabianiu zadań

Zajęcia wychowawcze

 

8.45 Kółko szycia

Zajęcia manualne

Zajęcia plastyczno-techniczne.

14.30 Kółko teatralne

Gry świetlicowe

Zajęcia ruchowe na powietrzu

Zabawy dydaktyczne

8.00 Świetlicowe nutki

 

WTOREK

Pomoc w odrabianiu zadań

Ćwiczenia matematyczne

Konkursy, quizy, rebusy

CPCD

8.00 Kółko plastyczne

Zajęcia plastyczno-techniczne

 

Zajęcia integracyjne

Zabawy ćwiczące sprawność ruchową i koordynację.

Zabawy z chustą Klanzy

Zabawy muzyczno- ruchowe

Quiz muzyczny

ŚRODA

Ćwiczenia ortograficzne

Gry edukacyjne

Pomoc w odrabianiu zadań

Zajęcia czytelnicze CPCD

8.00 Kółko plastyczne

Papieroplastyka

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Zabawy sportowe w terenie

Zajęcia relaksacyjne

 

Zapoznanie się z różnymi gatunkami muzycznymi, Zajęcia muzyczno-taneczne na sali gimnastycznej

CZWARTEK

Konkursy przedmiotowe

Pomoc w odrabianiu zadań

Zajęcia matematyczne

Gry edukacyjne

 

8.00 Twórczogród

12.30 Kółko plastyczne

 

Gry świetlicowe

Zajęcia relaksacyjne

Gry dydaktyczne

Zabawy ruchowe w terenie

8.45 Zajęcia muzyczne (klasa pierwsza)

 

PIĄTEK

8.45 Kółko scrabble

12.45 Kółko kodowania

Pomoc w odrabianiu zadań

Zajęcia czytelnicze CPCD

Zajęcia plastyczno-techniczne

Gry świetlicowe

Zabawy ruchowe.

Pląsy i zabawy muzyczne.

13.45 Świetlicowe nutki

13.30 zajęcia muzyczne

 

Współpracujemy z: