KalendarzRekrutacja do klasy 7

KLASY VII DWUJĘZYCZNE

REKRUTACJA NA ROK 2020/21

 

Rozpoczynamy nabór do dwóch klas 7 dwujęzycznych:

język angielski 5 godzin tygodniowo – kontynuacja

język hiszpański/ język francuski - 2 godziny tygodniowo – od podstaw

przedmioty realizowane w języku polskim i angielskim: geografia, chemia (po 3 godziny tygodniowo na przedmiot: 2 godz. w j. polskim i 1 godz. w j. angielskim).

 

Otwarcie dwóch klas VII dwujęzycznych uzależnione jest od wyników rekrutacji.

 

 

KONCEPCJA PRACY W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ

Podczas dodatkowych godzin j. angielskiego uczeń rozwija znajomość środków językowych, doskonali umiejętności językowe oraz poznaje kulturę krajów anglojęzycznych (m.in. elementy literatury, historii, geografii).

W trakcie nauki wykorzystywane są filmy, zasoby internetowe, proste lektury. Uczniowie weryfikują swoje umiejętności podczas bieżącej diagnozy, biorą udział w konkursach, uczestniczą w programach umożliwiających kontakt z użytkownikami języka.

Wsparciem w procesie dydaktycznym będzie współpraca z Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie - „Słowakiem” oraz Uniwersytetem Śląskim
w Katowicach.

 

Współpracujemy z: