GlobusOferta Jedynki

Edukacja humanistyczna

 • wyjścia do teatrów: Teatr Rozrywki w Chorzowie; Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Teatr Śląski w Katowicach; Opera Śląska w Bytomiu; profesjonalne teatry gościnne /CHCK/;
 • warsztaty teatralne/ medialne w profesjonalnych teatrach, w Operze Śląskiej
 • w Bytomiu, w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach;
 • wyjścia do kina;
 • wyjścia do muzeów/ lekcje muzealne: Muzeum w Chorzowie/ Bytomiu, Górnośląskie Muzeum Etnograficzne, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach;
 • współpraca z Uniwersytetem Śląskim – warsztaty;
 • współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Chorzowie – lekcje biblioteczne;
 • filmy dokumentalne na lekcjach historii;
 • lekcje w plenerze (np. język polski, plastyka);
 • wieczory filmowe.

Język angielski

 • udział w lekcjach prowadzonych w ramach Projektu „Mystery Skype” – nawiązywanie kontaktów z nauczycielami z różnych państw i przeprowadzenie lekcji „na żywo” za pomocą programu Skype;
 • wykorzystanie platformy e- Twinning w celu nawiązywania kontaktów ze szkołami
 • z różnych państw i realizowanie wybranego projektu;
 • projekt AIESEC - warsztaty prowadzone przez studentów z różnych krajów. Celem zajęć prowadzonych w języku angielskim jest   poszerzenie   horyzontów poznawczych uczniów, wzbudzenie zainteresowania światem, zachęcenie ich do dalszej nauki języków obcych oraz budowanie tolerancji międzykulturowej;
 • udział w projekcie „Pocztówka do Królowej” - uczniowie piszą listy do Królowej Elżbiety II;
 • spotkania popołudniowe z uczniami w ramach świąt anglojęzycznych;
 • organizowanie zajęć we współpracy z Uniwersytetem Rozwoju oraz udział programie edukacyjnym Nauka bez Granic, mającym na celu umożliwienie poszerzenia oferty szkoły oraz podniesienie atrakcyjności nauczania;
 • multimedialne warsztaty kulturowo-językowe państw obszaru anglojęzycznego,prowadzone w języku angielskim przez gości z danego kraju (native speakers);
 • projekt Flat Stanley - korespondencyjna współpraca pomiędzy uczniami a osobami z całego świata;
 • przygotowywanie przedstawień w języku angielskim dla rodziców;
 • wyjścia na zajęcia terenowe z językiem angielskim;
 • pisanie listów z osobami z Kolumbii;
 • projekt "English across the culture" - nauczanie języka angielskiego poprzez poznawanie kultury krajów anglojęzycznych. Program ma na celu wspomaganie procesu nauczania  języka angielskiego w klasach starszych szkoły podstawowej poprzez kontakt dziecka z kulturą angielską. Dzieci za pomocą prezentacji multimedialnych, slajdów, kart pracy odkrywają kulturę krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Edukacja artystyczna

 • wyjazdy do siedziby zespołuŚląsk w Koszęcinie – warsztaty taneczne, muzyczne;
 • współpraca ze Szkołą Muzyczną w Chorzowie – audycje muzyczne;
 • wyjścia do galerii (np. MM w Chorzowie);
 • plenery malarskie;
 • wyjścia do Opery Śląskiej w Bytomiu, NOSPR-u w Katowicach.

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

 • eksperyment matematyczny – kontynuacja projektu pod nadzorem  prof. Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej oraz  dr hab. Grażyny Rygał,  profesor Akademii Jana Długosza w Krakowie;
 • robotyka i kodowanie;
 • matematyka po japońsku ;
 • Obserwuję, badam, eksperymentuję - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas czwartych;
 • Akademia bioróżnorodności - warsztaty ekologiczne dla uczniów klas IV-VI w Parku Śląskim;
 • Pracownia Edukacji Żywej – warsztaty;
 • wyjścia do ZOO;
 • współpraca z Uniwersytetem Śląskim – warsztaty przyrodnicze.

Edukacja sportowa

 • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: Mały piłkarz, piłka halowa dla dziewcząt chłopców od klasy czwartej; zajęcia taneczne Dance – po prostu taniec;
 • lekcje „na rolkach”;
 • wprowadzenie dodatkowych dyscyplin sportowych: unihokej, badminton, tenis stołowy;
 • Biała szkoła –wyjazd w góry, nauka jazdy na nartach;
 • lekcje wychowania fizycznego z zawodnikami Clearexu i Ruchu Chorzów;
 • lekcje tańca w ramach zajęć wychowania fizycznego;
 • udział w programie Ministerstwa Sportu -SZKOLNY KLUB SPORTOWY .W ramach tego programu odbywają się zajęcia z piłki nożnej siatkówki,koszykówki oraz gier i zabaw sportowych;
 • zajęcia nauki pływania dla klas IV;
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe według pomysłów uczniów.

Profilaktyka i wsparcie w nauce

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Chorzowie;
 • zajęcia Moje mocne strony - zajęcia wzmacniające samoocenę, rozładowujące negatywne emocje, nauka umiejętności interpersonalnych, współpracy w grupie. Spotkania w formie zabaw i gier psychologicznych, elementy arteterapii, metoda projektu;
 • projekt Zostań wolontariuszem - uczniowie klas V i VI pomagają w nauce uczniom klas I- III;
 • strategia Odbudować Zburzony Most - program pomocy dzieciom z zaburzeniami zachowania, prowadzony przy współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Chorzowie;
 • zajęcia terapeutyczne;
 • zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze;
 • terapia logopedyczna;
 • akcja Dzień bez przemocy - organizacja integrujących gier i zabaw dla dzieci;
 • Dzień dla bezpieczeństwa - warsztaty dla dzieci prowadzone przez pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzowie;
 • Pierwsza pomoc – warsztaty dla dzieci i nauczycieli;
 • profilaktyka uzależnień;
 • pedagogizacja rodziców.

Religia

 • spotkania integracyjne dzieci przed Pierwszą Komunią;
 • schola Anielskie nutki i prowadzenie śpiewów na mszy szkolnej;
 • korowód Wszystkich Świętych;
 • kolędnicy misyjni – dzieci pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych, organizując kwesty na misje, prowadząc różaniec misyjny, drogę krzyżową i adorację.

Zajęcia w świetlicy szkolnej

 • opieka, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • zajęcia rekreacyjne w terenie;
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez realizację założeń kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom oraz comiesięczne zajęcia w bibliotece miejskiej;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań (kółko teatralne, wokalne, plastyczne, scrabble, Mega Misja - zajęcia z edukacji cyfrowej i multimedialnej);
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia (m.in. zabawy z chustą Klanzy, zajęcia relaksacyjne pozwalające zredukować poziom napięcia emocjonalnego, zajęcia dotyczące pierwszej pomocy).
Współpracujemy z: