KalendarzKalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

 

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020 r.

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

5.

 

Egzamin ósmoklasisty

21 – 23 kwietnia 2020 r.

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

        20.12. - szkolne kolędowanie, 

       21-23.04 - egzaminy klas 8 

       12.06. 

       19.06. Szkolny Dzień Sportu   

 

Organizacja pracy szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Uczniowie nie mają obowiązku przychodzenia do szkoły.
Na wniosek Rodziców dyrektor planuje zajęcia opiekuńcze.
Potrzebę powierzenia opieki nad dzieckiem Rodzice zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniami wolnymi. W zgłoszeniu podają dzień oraz godziny powierzenia. Informacja pozwala na staranne zaplanowanie opieki.
 

Współpracujemy z: