Książki i czapka uniwersyteckaHarmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI
w roku szkolnym 2019/20

 

 

Data

Klasy

 

 

Zebrania/

konsultacje

16.09.19 r. - poniedziałek

 

17.09.19 r. - wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

zebrania ogólne

 

21.10.19 r. - poniedziałek

 

22.10.19 r. - wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

konsultacje

 

18.11.19 r. - poniedziałek

 

19.11.19 r. - wtorek

1 – 3

 

4 – 8

zebrania ogólne

 

konsultacje

9.12.19 r. - poniedziałek

 

10.12.19 r. - wtorek

1 – 3

 

4 - 8

konsultacje

 

zebrania ogólne

27.01.20 r. – poniedziałek

 

28.01.20 r. - wtorek

1 – 3

 

4 - 8

 

zebrania ogólne

 

16.03.20 r. - poniedziałek

 

17.03.20 r. - wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

konsultacje

 

27.04.20 r. – poniedziałek

 

28.04.20 r. – wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

konsultacje

 

18.05.20 r. - poniedziałek

 

19.05.20 r. - wtorek

1 – 3

 

4 – 8

 

zebrania ogólne

 

 

Konferencje klasyfikacyjne:  8.01.20 r. – środa  i   17.06.20 r. – środa.
 

 

Współpracujemy z: